Vie de l’association

Dans cette rubrique vous trouverez les derniers compte-rendus de travail, d’actions, etc.
Dans les sous-rubriques (voir ci-dessous), certains textes importants de l’association comme les statuts, la composition du komitato, etc.

 
Sous-Rubriques


Articles :
L’Humanité du 24 mai 1932 : retourd dans notre histoire

Ci-dessous un article de l’Humanité de 1932

UNE NOUVELLE UNITE SUR LE FRONT ROUGE CULTUREL

La Fédération Espérantiste Ouvrière Section de l’Internationale des Espérantistes Prolétariens

Le 12è congrès régulier de toute la Fédération Espérantiste Ouvrière des régions de langue française a eu lieu les dimanche et lundi 15 et 16 mai à la Bourse du Travail de Grenoble. L’ancienne direction de la F.E.O., par son caractère de secte hors des masses révolutionnaires, n’avait pas donné an mouvement le caractère qu’il devait avoir.

L’espéranto, langue internationale, n’est pas un but en lui-même, c’est un instrument, un moyen technique au service de qui sait l’utiliser ; l’esperanto sert aux commerçants internationaux, aux touristes bourgeois, aux policiers, aux religions, bref la bourgeoisie, sous le voile de la neutralité, l’utilise pour ses buts de classe. Le prolétariat, les masses travailleuses, doivent utiliser l’espéranto ouvertement pour leurs buts propres, pour la liaison internationale entre entreprises, usines, syndicats, écoles, organisations diverses, pour la correspondance internationale individuelle et surtout collective, pour les échanges de matériel de propagande, pour l’aide technique de l’étranger à la construction du socialisme, pour les services de presse ; le militant espérantiste prolétarien doit avoir une conception claire du rôle social de l ’espéranto et se garder de notions que la bourgeoisie a intérêt à entretenir ; ce n’est pas l’espéranto qui abattra les frontières internationales, c’est la lutte de classe internationale du prolétariat.

Contre la direction traître de la F.E.O. se dressa une opposition révolutionnaire ; elle grandit rapidement et conquit la majorité de l’association. Alors la direction, s’accrochant à son poste, prétendit rejeter l’opposition hors de l’organisation, mais l’opposition refusa de partir. La direction convoqua à Bruxelles, à Pâques, le 12° congrès, refusant d’y admettre ceux qu’elle avait rejetés. Ceux-ci s’y firent représenter le soi-disant congrès refusa de reconnaître et même de contrôler, leurs mandats — 530 voix. La direction, affirme avoir obtenu à cette réunion, 433 voix par mandats ; ce chiffre, d’ailleurs inférieur à celui de l’opposition, est très discutable.

Mis devant cette situation, le Comité d’Unité (Opposition) de la F.E.O. et le Groupe de Grenelle convoquèrent à Grenoble le Congrès normal qui vient d’avoir lieu.

Le Congrès, congrès de redressement, a été l’objet de l’attention internationale des travailleurs espérantistes.

La discussion fut bonne, les orateurs nombreux.

Ont été discutés le rapport moral de l’Opposition, adopté à vote secret par l’unanimité des congressistes (d’après la Commission des mandats élue par le Congrès, 600 voix environ se prononcèrent par mandats, pour lui et contre le rapport moral de l’ancienne direction), l’unité internationale du mouvement espérantiste ouvrier (l’adhésion à l’Internationale des espérantistes prolétariens a été adoptée par l’unanimité des congressistes), les statuts, l’utilisation pratiqua de l’espéranto au service des masses, les méthodes d’enseignement de l’espéranto. Le nom de l’association (Fédération Espérantiste Ouvrière) a été modifié en « FEDERATION ESPERANTISTE OUVRIERE (SECTION DE L’INTERNATIONALE DES ESPERANTISTES PROLETARIENS) ».

Cette Internationale s’oppose à « Sennacieca Asocio Tutmonda » (S. A. T.), organisation à structure non-révolutionnaire.

Les camarades et les organisations révolutionnaires sont mis en garde contre les associations s’intitulant « Fédération Espérantiste Ouvrière (F.E.O.) et « Sennacieca Asocio Tutmonda » (S. A. T.), dont les dirigeants usurpateurs sont des contre-révolutionnaires antisoviêtiques.

Il ne faut faire confiance qu’à la « Fédération : Espérantiste Ouvrière (Section de l’Internationale des Espérantistes Prolétariens) », dont le siège est actuellement à Nîmes, à ses Groupes et à son Internationale. Cours d’espéranto par correspondance


Cours élémentaires pour la région parisienne, s’adresser à Pierre Malfère, 12, rue Hautefeuille, Paris (6è, et pour le reste de la France, à Marcel Boubou, 83, rue de Vaucouleurs, Orléans (Loiret). Cours supérieur s’adresser à Boubou.


Protokolo de Komitato de FET de la 14-a de Februaro 2004

Ĉeestis : Charles Billard, Vincent Charlot, Denis Gauci, Robert Laudereau, Petro Levi, Senkulpiĝis : Joëlle Huet, Frédéric Scibor, Protokolis Vincent Charlot.

La kunveno komenciĝis je la 14H00 kaj finiĝis je la 17H00.

1°) "Esperantista Laboristo"

Robert bedaŭras, ke ni ne jam eldonis ĝin. Vincent proponas, ke li zorgu pri eldono relative baldaŭa de numero antaŭ nia ĝenerala kunveno en Roque d’Antheron (19-24/05/2004). Li kontaktiĝos kun Frédéric Scibor pri la estonteco de TE.

2°) Respondoj al ĵusaj leteroj

Vincent ricevis retmesaĝon de nia TTT-provizanto, kiu postulas pagon de nia kotizo (23 eŭroj). Robert jam sendis tiun pagon.

Robert ricevis cirkuleron de René Ballaguy (GAE 95) datumitan de la 5-a de Februaro, en kiu li petas financan kaj deĵoran partoprenon de FET en salono pri paco organizota de Uneskaj NRO-j. Post diskuto, ni komisias Robert-on respondi jene :
- La afero koncernas ĉefe UEA-n, ĉefan E-organizon en oficialaj rilatoj kun Unesko,
- Tial Robert transdonis kopion al Vincent (Reprezentanto de UEA ĉe Unesko),
- Pro nia financa stato, ni bedaŭras ne povi finance helpi tiun iniciaton, ĉar ni koncentriĝas pri Humanité-Festo kaj interasociaj kongresoj 2004 kaj 2005.

2)Venonta Humanité-Festo Vincent ripetas, ke kamaradoj el Pau proponas stokadon de la materialo en Pau en speciala ejo de komunista federacio. Robert substrekas la malfacilon de la tasko kaj timas pri krespumado. Charles apogas lin. Vincent proponas, ke ni kontaktiĝu kun niaj kamaradoj por scii kion fari.

3)Interasocia Kongreso de 2004

Nia ĝenerala kunveno okazos en Roque d’Antheron (19-24:05:04) dum interasocia kongreso. Robert ne certas pri sia partopreno. Vincent vigle petas lian venon. Ni vidos kiam ni povos okazigi nian ĝeneralan kunvenon. Laŭ informoj poste viditaj, nia ĝenerala kunveno okazos ĵaŭdon, la 20-an de majo posttagmeze.

4) Internacia Kongreso de 2005

FET tute plene enplektiĝas la preparadon de tiu evento. Preparkomitato regule kunvenas kaj Vincent partoprenas ĉiujn kunsidojn nome de FET. Venonta kunsido okazos la 7-an de aprilo 2004 en Bulonjo.

FET disponos je salono vendredon posttagmeze. En alia salono, Fervojistoj kunsidos. La klasika koncerto estas oficiala parto de la programo, sed FET devos zorgi pri la elspezoj. La komitato kalkulas necesajn elspezojn kaj decidas, ke FET povos pagi por la muzikistoj aliĝojn al la kongreso, restadkostojn por vendredo (unu nokto kaj tago).

5) Nia E-agado dum Eŭropa Voĉdonado

Nia lasta komitatkunsido pritraktis tiun problemon kaj restas sur sia klara pozicio (partopreni agadon por enigi Esperanton en programojn de demokratiaj politikaj fortoj kaj rifuzi prezentadon de "E-listoj" al voĉdonado).

Vincent partoprenis en delegacioj ĉe deputito Pierre Forgues (SP) kaj ĉe Verduloj kun Gilles Lemaire, Sekretario de Partio.

6) Venonta komitatkunveno

Nia venonta komitatkunveno okazos Sabaton, la 10-an de marto 2004 je la 14H00 verŝajne ĉe "ge-Huetoj"


Komitatkunveno 180104

Protokolo de Komitato de FET de la 18-a de januaro 2004

Ĉeestis : Vincent Charlot, Joëlle Huet, Pierre Jouvin, Robert Laudereau, Petro Levi, Adrien Luzincourt, Senkulpiĝis : Jérôme Mathieu, Frédéric Scibor, Protokolis Vincent Charlot.

La kunveno komenciĝis je la 14H00 kaj finiĝis je la 16H30.

1°) ESF 2003 (12/15-11-2003)

Esperanta partopreno en ESF 2003 estis sukcesa : Pli ol 70 esperantistoj partoprenis ĝin en siaj diversaj aktivaĵoj. 3 budoj estis : tiu de FET/UFE/JEFO en Parizo (La Villette), du en Saint-Denis (SAT/SAT-Amikaro kaj E-95/EDE). Ili dum la tri tagoj plenplenis, centoj da diskutoj okazis, miloj da flugfolioj disdoniĝis (tiuj de UFE, SAT-Amikaro kaj EDE).

Prelegserio okazis en UFE-ejo, SAT-Amikarejo en kiuj prelegis Philippe Bérizzi, Wera Blanke, Renato Corsetti, Vilhelmo Lutermano kaj Jakvo Schram, , ateliero kaj seminario de EDE en Parizo kaj Bobigny (prelegis tie Christian Garino, Oszkar Princz kaj S-ro Rizzo). Du grupoj da Esperantistoj (almenaŭ 40 homoj) partoprenis en la fina manifestacio : unu staris ĉe Bastilja Placo kaj portis 8-metran banderolon de SAT, videblan de la tuta manifestacio kaj alia grupo manifestaciis de Respublika Placo ĝis Placo de Nacio. Kompare Florencon en 2002 kun deko da partoprenintoj, ni povas fieri.

Tamen 2 samideanoj plendis post ESF 2003 per longegaj mesaĝoj en SAT-diskutejo., sed UFE/JEFO kiel SAT/SAT-Amikaro ŝajnas esti kontentaj pri la atingita rezulto. Ni kompreneble povintus fari pli, kiel por ĉiuj agadoj. Ni ekzemple devas privilegii kontaktojn ene de Sociaj Forumoj.

2°) Estonteco de "Esperantista Laboristo"

De kelkaj monatoj (eĉ jaroj) , nia kamarado Gérard Réquigny dezirus forlasi la taskon de ĉefredaktoro de la "TE" (Travailleur espérantiste). Ni ĉiam respondis, ke ne eblas pro manko de preta redaktoro. Antaŭ kelkaj monatoj, nia k-do Frédéric Scibor sciigis al ni, ke li pretus eventuale maketi nian "TE". Post diskuto, li akceptus ne nur maketi, sed ankaŭ redakti, presi kaj sendi ĝin dank’al teamo en Pau ! La komitato decidas esplori la aferon kaj definitive decidi en nia venonta kunveno. Notindas, ke Frédéric jam starigis antaù unu duonjaro nian TTT-ejon ĉe http://www.fetesperanto.lautre.net/ kiun ni nun "nutras".

3°) Interasocia kongreso de 2004 (La Roque d’Anthéron, 19-24/05/2004)

Post diskuto, decidiĝis ke FET okazigu sian ĝeneralan kunvenon dum la interasocia kongreso en la Roque d’Anthéron. Ni profitos la okazon por peti niajn aliĝantojn el Suda Francio partopreni. Niaj ĉefaj temoj ja estos "TE" kaj "Festo de Homaro".

4°) Nia E-agado dum Eŭropa voĉdonado

Nia komitato jam debatis kaj decidis pri tiu afero. Ni de jaroj klopodas kun UFE influi sur politikaj partioj. Tiu agado postulas multan penon kaj paciencon, ne ĉiam kronatan per sukceso. Sed iom post iom estis sukcesetoj (leĝproponoj de FKP, favora sinteno ĉe verduloj kun starigo de komisiono pri Esperanto, letero de Jacques Chirac). Ni firme pludaŭrigos tiun agadon. Kelkaj samideanoj pensas, ke tiu longdaŭra agado ne kondukas al sukceso kaj decidis ariĝi por prezenti listojn ĉe Eŭropa voĉdonado sub nomo Eùropo, Demokratio, Esperanto (EDE).

Konsiderindas, ke
- EDE prezentas programon, kiu montras ke ĝi estas politika partio. Tiu programo enhavas plej grandan parton, kiu tute ne koncernas Esperanton, sed la tutan socion.
- La granda sumo necesa por prezenti liston (ŝajne 15 000 eŭroj) por ricevi maksimume nur 5 minutojn da televida elsendaĵo (eventuale eĉ multe malpli).
- La giganta sumo nepra por presi voĉdonilojn.
- Tia agado ja dividos nian E-Movadon kaj rekte kontraùas la naturon mem de nia movado, kleriga kaj kulturiga komunumo. Tial ni plu agados por konvinki la stabojn kaj aktivulojn de la politikaj, sindikataj, sociaj medioj pri Esperanto, por kaj per ĝi.

5°) Venonta Huma-Festo

Robert jam delonge anoncis sian intencon liberiĝi je la peza laboro okupiĝi pri la festo. FET jam de kelkaj jaroj kunlaboras kun la tuta E-movado por ke nia budo estu tiu de la tuta esperantistaro. De almenaù du jaroj, FET aparte kunlaboras kun JEFO kaj nun UFE kaj ni tre ĝojas pro tiu helpo. Restis tamen la problemo de la stokado de nia materialo. Frédéric Scibor starigis eventualan solvon. FKP de Atlantikaj Pireneoj havas lokon por stoki sian materialon por la Festo. Eble ni povus profiti tiun lokon kaj la transportadon de la materialo farita de kamiono el Pau.

6°) Interasocia kongreso de 2005 en Bulonjo ĉe Maro (25-30/03/2005)

Jam de multaj monatoj prepariĝas la interasocia kongreso de Bulonjo , en kiu retroviĝos multaj E-asocioj, ĉefe UFE, SAT-Amikaro, Fervojistoj, FET kaj alilandaj (el Belgio kaj Britio). (TTT-ejo < http://boulogne2005.online.fr >) La venonta kunveno de la preparskipo okazos la 28-an de januaro 2004 en Bulonjo.

Koncerne FET-partoprenon, ni starigos nian ĝeneralan kunvenon kaj disponos salonon la vendredon 25-an de marto. FET jam prepariĝas por la evento kaj jam imagas ekspozicion pri historio de FET, filmoprojekciadon kaj vesperan koncerton.

Pri tiu lasta programero, FET starigos koncerton de klasika muziko kun esperantistaj profesiulo kaj teamo. Vincent starigos demandojn dum la venonta kunsido de la preparskipo.

7°) Venonta komitatkunveno

Ĝi okazos la Sabaton 14-an de februaro 2004 ĉe "Ge-Huetoj".


Komitatkunveno 141003

Protokolo de Komitata kunveno 141003

Ĉeestis Charles Billard, Vincent Charlot, Denis Gauci, Denise Happi-Fosso, Joëlle Huet, Robert Laudereau, Petro Levi,

Protokolis Charles Billard

1°) Festo de Humanité

- Ĝi okazis en kontentigaj kondiĉoj dank’al la junuloj, kiuj tre efike deĵoris kaj daure helpis dum la tuta festo.
- la iom profita saldo aperigas la necesan ĉeeston de la krespejo.
- Sekve, Roberto rememorigas, ke pro sia sanstato kaj la intensa kaj prema laboro okazigita de tiu partopreno, li ne plu akceptos mastrumi la budon, ĉefe la krespobudon. Do ni devos solvi tiun situacion dum la estontaj jaroj.

2°) ESF

Krom la kutima propagando favora al esperanto, UFE, JEFO kaj FET pritraktos lingvajn rajtojn kaj tutmondan interkomunikadon pere de Esperanto. Nuntempe, ni ne ankorau scias, kie staros la tri E-budoj.

3°) Interasociaj kongresoj

- La venonta interasocia kongreso okazos en la Roque d’Antheron dum Pentekosto 2004. FET partoprenos per sia ĝenerala kunveno.
- En la jaro 2005, Norda federacio de UFE organizos amikan enkontiĝoin malferman al ĉiuj asocioj dum Pasko 2005 en Bulonjo ĉe Maro. la unua tago estos rezervita por FET.
- Ĝenerala kunveno, ebla ekspozicio pri historio de FET, filmoprojekcio de Roberto.
- Vespero dediĉota al klasika muziko.
- aliĝkotizo 60 euroj
- Poŝtoficejo uzos specialan stampon.


Assemblée Générale de FET/ Ĝenerala Kunveno de FET

ESPERANTISTA FEDERACIO DE LABORO
FÉDÉRATION ESPÉRANTISTE DU TRAVAIL - FET

ĜENERALA KUNVENO KADRE DE INTERASOCIA KONGRESO
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DANS LE CADRE DU CONGRÈS INTER-ASSOCIATIF

DE LA 28-A DE MAJO ĜIS LA 1-A DE JUNIO 2003
DU 28 MAI AU 1er JUIN 2003

TAGORDO / Ordre du jour :

- Agad- kaj financa raportoj. / Rapports moral et financier.

- Esperantista Laboristo. / Le Travailleur Espérantiste.

- Kontrakto kun U.F.E. / Contrat avec l’U.F.E.

- Organizado de telekonferencoj. / Organisation de téléconférences

- Preparado de Humanité-Festo /Mise en place de la Fête de l’Humanité

- Eŭropa Socia Forumo en St Denis kaj Parizo de la 12-16 de novembro 2003. / Forum Social Européen à St Denis et Paris du 12 au 16 novembre 2003.

- Elektado de FET-Komitato. / Election du Comité de FET.

- Diversaĵoj. /Questions diverses.

Tiu tagordo kompleteblos dumkunvene.
Cet ordre du jour pourra être complété pendant la réunion.

ĜENERALA KUNVENO de FET
De la 28a de majo ĝis la 1a de junio 2003

Alirrimedoj :
Trajne : Baugé ne rekte atingeblas per trajno : aŭtobuso kunigas ĝin al Le Mans kaj Saumur. En train : Baugé n’est pas directement accessible par le train : des cars la relie au Mans et Saumur

Aŭte :
Baugé situas vojkruce de du grandaj vojoj : Angers-Tours kaj Le Mans- Saumur. Baugé est situé au croisement de deŭ grandes routes : Angers-Tours et Le Mans- Saumur.

De Baugé al la kastelo, sekvu la vojon D187 al Le Lude. Grésillon situas je 2 km de Baugé. De Baugé au château (2 km) prendre la route D187 vers le Lude. Grésillon se situe à 2 km de Baugé.

Tarifo de la restado/ Tarif du séjour : ĉiu tranoktado : 15 Eŭroj /Chaque nuit : 15 euros

Vi alportu viajn littukojn kaj kapkusen-kovrilon Vous devez apporter vos draps et housse d’oreiller

ĉiu matenmanĝo : 4 eŭroj / chaque petit déjeuner : 4 euros

ĉiu tagmano / Chaque déjeuner : 9 Eŭroj

ĉiu vespermano / Chaque repas du soir : 7 Eŭroj

Partopreno en Kunveno / participation à l’assemblée : 20 Eŭroj

Kastelo Grésillon FR 49150 BAUGÉ Tel 02 41 89 10 34

oficiala aliĝilo ĉe : http://www.esperanto-france.org/actualites/lk2003_eo.htm


FET-komitato de la 081202

Karaj ĉiuj,

La venonta kunsido de nia komitato okazos dimanĉon, la 8-an de decembro 2002 je la 10H00 ĉe Robert Laudereauj 115, rue Béranger 92320 Châtillon (metrostacio Châtillon- Montrouge).

Jena tagordo proponatas :

1) Kresko de FET aliĝoj, kunlaboroj, kontaktoj

Post Huma-festo, ni havas pli ol abonantoj aliĝantoj al FET. Ni disponas ankau je 140-adresan bazon kaj 80 retadresojn. Nicole Lafitte et Pierre Oliva, Frédéric Scibor kaj pluraj kamaradoj partoprenis en nacia kongreso de Pacmovado, en kiu ili voĉdonigis rezolucion favoran al Esperanto (vidu anekson 1-an).

Bruno Cadez (Nordo) estas ĵurnalisto de "Liberté-Hebdo" en Nordo, vizitis nian budon en la Festo kaj decidis lerni Esperanton. Li nun estas mia retlernanto. Li certe povos helpi interasocian kongreson de 2005 en Bulonjo.

retmesaĝoj Guy Conche (Brive) pacmovadano, Jean-François Blin

Leteroj de André Cherpillod, Michel Duc-Goninaz, Michel Audibert, Georges Sossois.

2) Rilatoj kun E-France

Agadraporto (06-11/02) (vidu anekson 2-an), Kongreso interasocia 2003 kaj 2005

3) Nia TTT-ejo

Vizitoj kaj strukturoj jarkotizo Debato : esperantigo/ ligoj al politikaj partioj , ligoj al kaj el aliaj TTT-ejoj : Espéranto-France, Espéranto-Jeunes, Esperanto 64, SAT, Esperanto-Panorama, SAT-Amikaro, Ligoj al neesperantistaj asocioj. Ligo al TTT-ejoj signantaj nin.

4) Zamenhofa festo

141202 : saurkrauto de UFE, 151202 : kunveno Pariza SAT-Amikara grupo matene kaj tagmanĝe, AFCE spektaklo 14H30

5) Socia Forumo 2003 en Saint-Denis

Rezultoj de E-agado en Florenco 12-161103 Propono de FET pri tiu SF 2003 FET povus proponi kunordigi kun aliaj E-agadon en Socia Forumo.

6) Festo Humanité

Finsaldo de Fête de l’Humanité. Stokado de Festo-materialo, letero al Patrick Staat

7) TE :

Kiam ? Bondeziroj artikoloj, pli en la franca( ?), protokoloj, restantaj , ĉefartikolo de Claude Longue-Épée

8) Financoj/Libroservo

Budĝetado katalogo, enkomputigo sur TTT-ejo

9) Ĝenerala kunveno

8-12-ajn de majo 2003 en Grezijono. Unuaj pripensoj pri venonta Komitato kaj labormetodoj telefonkunvenoj

10) Kampanjo al ministro

rezultoj, aliaj regionoj

11) Venontaj kunvenoj

Dimanĉon 120103 aŭ 260103

12) Ceteraĵoj : Civitana voĉdonado, rezolucio pri Vojĝ-homoj

Fratece via, Vincent Charlot

anekso 1-a Kongreso Pacmovado

el : "frederic scibor" Dato : Mar, 12 Nov 2002 al : "Vincent Charlot"

Saluton, Atendante sendi kompletan bilancon pri nacia Kongreso de Pacmovado fermiĝinta lundon 11-an de novembro 2002 en Marsejlo, jen fragmento de finkongresa rezolucio kiu devos gvidi la movadon por la venontaj tri jaroj. Ĝi estas konsekvenco de pliriĉiga propono de la teksto pri Esperanto far komitato de Atlantikaj Pireneoj de Pacmovado.

"Valoroj, sintenoj, kulturo kiujn ni transdonos al estontaj generacioj, estos decidaj. Multegaj energioj laboras antaŭenigi kaj perfektigi edukadon bezon- kaj definecesan.

Tiukadre kaj respekte al kulturaj kaj lingvaj diversecoj, ĉio, kio faciligas interŝanĝojn inter popoloj favorigendas. Tiel taŭgas antaŭenigi ĉion, kio evitas lingvajn superregojn, ebligas al minoritataj lingvoj vivi, favorigas proponojn pri neŭtralaj helplingvoj kiel Esperanton."

Dumkongrese, en Atlantikpirenea budo, disponiĝis por kongresanoj tri dokumentoj pri Esperanto : "Esperanto, lingvo internacia", broŝuro de Sat-Amikaro, "unua leciono de Esperanto" de Espéranto-France kaj "Kiu lingvo por kulturo de paco"`de Henriko Masson. Memserve, tiun lastan tekston prenis pli ol 120 gekongresanoj, kio montras intereson vekitan de tiu problemo. Aliflanke, du aliaj esperantistoj elvokis Esperanton en ateliero pri "internaciigi pacistan agadon"

Fine, multegaj individuaj diskutoj pri Esperanto okazis aparte kun partoprenantoj en internacia renkontiĝo de junmesaĝistoj por paco. Multaj malkovris Esperanton tiuokaze. Pli malpli tre favoris akcepto, eĉ se restas ia fatalismo pri superregado de la angla lingvo kiel lingvo de internacia komunikado.

Amike, Frédéric Scibor

En attendant d’envoyer un bilan complet sur le congrès national du mouvement de la paix qui s’est cloturé lundi à Marseille, voilà un extrait de la résolution de fin de congrès qui doit guider le mouvement pour les trois ans à venir. Il est la conséquence d’une proposition d’enrichissement du texte au sujet de l’esperanto par le comité des Pyrénées atlantiques du mouvement de la paix.

3 Les valeurs, les comportements, la culture que nous allons transmettre aux générations futures seront déterminantes. De multiples énergies travaillent à promouvoir et perfectionner une éducation à la hauteur des besoins et des enjeux.

Dans ce cadre et dans le respect des diversités culturelles et linguistiques tout ce qui facilite les échanges entre les peuples doit être favorisé. Ainsi, il convient de promouvoir tout ce qui évite les dominations linguistiques, permet aŭ langues minoritaires de vivre, favorise les propositions de langues aŭiliaires neutres comme l’esperanto."

Lors du congrès, sur le stand des Pyrénées atlantiques, trois documents sur l’espéranto ont été mis à disposition des congressistes : "l’esperanto la langue internationale", plaquette de sat-amikaro, "première leçon d’esperanto" d’Esperanto-France et "quelle langue pour une culture de paix" par Henri Masson. En libre service, ce dernier texte a été pris par plus de 120 congressistes, montrant l’interet porté à cette question.

Par ailleurs, deux autres esperantistes ont évoqué l’esperanto dans l’atelier sur "internationaliser l’action pacifiste".

Enfin, de multiples discussions individuelles sur l’espéranto ont eu lieu particulièrement avec des participants à la rencontre internationale des jeunes messagers pour la paix. Beaucoup ont découvert l’esperanto à cette occasion. Dans l’ensemble, l’accueil a été très favorable, même s’il reste comme souvent un certain fatalisme quant à la domination de l’anglais comme langue de communication internationale.

Amicalement, Frédéric Scibor

Anekso 2-a Agadraporto (111102) Agadraporto de FET (Junio 2002-Oktobro 2002)

Konforme al peto de Espéranto-France ni sendas nian agadraporton de Ĝenerala Kunveno 2002 kaj agadraporton por la periodo junio ĝis la 11-a de novembro 2002.

Agadraporto Junio ĝis la 11-a de novembro 2002

Aliĝantaro kaj abonantaro

FET kreskis milde (105 membroj en Majo, 112 fine de oktobro 2002) en pli ol 17 regionoj de Francio. Abonantaro al ĝia gazeto "Le Travailleur Espérantiste" (TE) atingas 200. Ĝi regule aperas (lastatempe en junio, finauguste kaj novembre). Jérôme Mathieu artikolis pri Espéranto-France en TE kaj Vincent Charlot en LME pri FET.

Komitato

La komitato konsistas el 14 samideanoj : Robert Laudereau (prezidanto), Vincent Charlot (Sekretariado kaj Eksteraj Rilatoj), Renée Davrainville (Kaso), Denis Gauci (Libroservo), Petro Levi (Korektado de TE), Jérôme Mathieu (reprezentas Espéranto-France), Gérard Recquigny (TE), Thierry Bénéfice, Charles Billard, Maurice Burtet, Jean-Pierre Esquillan, Bernard Greck, Joëlle Huet, Pierre Jouvin, membroj de nia komitato.

Ĝi kunvenis la 8-an de junio, 8-an de septembro kaj 27-an de oktobro. Du kromaj kunvenoj okazis la 25-an de augusto kaj la 6-an de oktobro 2002 (por prepari kaj por bilanci budon de Festo de Humanité).

Festo de Humanité

Kiel tradicie, FET starigis budon ĉe Festo de Humanité inter la 13-a kaj la 15-a de septembro. Ĉi-jare, Espéranto-Jeunes partneris kun ni por la taga deĵorado, deĵoris kaj gardis sole dumnokte kaj multe efikis. Centoj da homoj informiĝis pri Esperanto kaj ricevis flugfoliojn de nia Esperanto-movado.

Okazis debato kun Michel Goninaz pri PIV kun partopreno de Claude Longue-Épée, Prezidanto de Espéranto-France, Kreŝimir Barkovic’, Ĝenerala Sekretario de SAT, Bertrand Hugon, prezidanto de Espéranto-Jeunes, Vincent Charlot kaj Petro Levi por FET.

FET kaj JEFO rikoltis ĉirkau 110 adresojn, inter kiuj okdekon retaj kaj do povis sendi retinformojn por ambau kaj gazeton por FET. FET retsendos al ili regulajn informojn (verŝajne ĉiudumonate).

Ni vendis rekordan nombron da libroj kaj esperantaĵoj. Niaj krespoj kaj cidro ankau tre sukcesis. JEFO vendis je 218 euroj (T-ĉemizoj kaj KD-romoj). FET vendis je 545,80 eurojn kaj repagis 280,86 eurojn al UFE kaj 147,50 al SAT (por PIV-oj). Kun budluado (364 euroj) kaj repago de vojaĝkostoj, la fina saldo estis ekvilibra (benefico de 1,65 Euro !).

FET oficiale dankis ĉiujn deĵorantojn kaj partoprenantojn en nia bud-aktivado kaj nia komitato tre deziras, ke tiu intensa kunlaborado plu dauru kaj plifortiĝu.

TTT-ejo de FET

FET starigis sian TTT-ejon fine de oktobro 2002 ĉe http://www.fetesperanto.lautre.net .

Juna samideano, Frédéric Scibor, el Pau, realigis ĝin. Post dekkvin tagoj, 154 vizitoj jam okazis. Ĝi konsistas el 7 rubrikoj : interna vivo de nia asocio (Statuto, Historio de FET, protokoloj de nia komitato), agendo (kun ligo al kalendaro de Espéranto-Jeunes), TE "Travailleur Espérantiste" (kun artikoloj de la gazeto), kurso de Esperanto (kiuj momente sendas mesaĝojn al Vincent Charlot), ligoj (al E-asocioj kaj al progresemaj ne-E-asocioj), kontaktoj (por trovi niajn poŝtajn, telefonajn, faksajn kaj retajn referencojn), libroservo por mendi al ni librojn, KD-romojn , kasedojn au esperantaĵojn.

Niaj ligoj koncernas por la momento Esperantajn TTT-ejojn de Espéranto-France, Espéranto-Jeunes, Espéranto- Panorama, SAT-Amikaro, SAT kaj UEA. Koncerne ne-Esperantajn TTT-ejojn ekzistas ligoj al ATTAC-France, France-Palestine, CGT, FSU, Mumia Abu-Jamal (kontrau mortopuno), Libre Pensée, MRAP, Pacmovado.

Jam Espéranto-France kaj SAT starigis ligon al nia TTT-ejoj. Du problemojn ni devos solvi : cu nia TTT-ejo devas prezenti esperantan version kaj ĉu ni starigos ligojn al politikaj organizoj ?

Koncerne nian reton, ni aktuale havas tridekon de FET-anoj retanoj kaj ni sendas regule al pli da okdeko da simpatiantoj niajn retinformojn.

Rilatoj kun Espéranto-France

Jérôme Mathieu reprezentas Espéranto-France en komitato de FET kaj Vincent Charlot FET en Komitato de Espéranto-France. Ili ambau partoprenis en ĉiuj kunvenoj de ambau komitatoj.

Vincent Charlot faris deklaron nome de FET en la komitatkunsido de la 22-a de septembro 2002.

Aperis en julia-augusta numero de LME artikolo de Vincent Charlot pri FET dum Jérôme Mathieu verkis artikolon pri Esperanto-France en novembra "TE". Aperos en ambau gazetoj abonproponoj respektive pri LME kaj TE.

FET partoprenis en kampanjo de Esperanto-France por atingi deputitojn. FET retsendis al 99 deputitoj por Francilia Federacio. Ĝis nun, du deputitoj, S-ino Kociusco-Morizet (UMP) kaj Dominique Strauss-Kahn (SP) respondis (ambau favore).

Pri Europa voĉdonado, Komitato de FET decidis ne subteni iniciaton de S-ano Kristian Garino starigi E-kandidataron kun sama argumentado kiel Espéranto-France.

Partoprenado en aranĝoj

FET partoprenis oficiale en la festoj por kvindekjariĝo de Greziljona esperantiĝo kaj en la kunveno de la 11-a de septembro 2002 en Bulonjo ĉe Maro por prepari la interasocian kongreson de 2005. Ĝi proponis okazigi sian ĝeneralan kunvenon kaj starigi koncerton en tiu interasocia kongreso.

FET partoprenis iom en Parizia agotago.

FET oficiale ĉeestis en kongreso de Pacmovado okazinta inter la 8-a kaj la 12-a de novembro en Marsejlo.

Pozicioj de FET

FET aliĝas al pluraj retlistoj kontrau mortopuno, por liberiĝo de Mumia Abu Jamal kaj de Leonard Peltier, kontrau torturo kaj por homaj rajtoj, kontrau liberala tutmondiĝo, por Palestina ŝtato, por paco, ktp... Pluraj FET-anoj partoprenas en ATTAC-Movado, MRAP kaj LDH, Pacmovado, FET subskribis petleterojn pri la samaj temoj.

Estontaj taskoj

Dum la venontaj monatoj, FET prizorgos pri pluraj taskoj

Katalogo kaj inventaro de nia libro-servo bezonatas por.integrado en nian buĝeton de librostoko. Tiun laboron ni prizorgos. Ni iom post iom enkomputigos nian libroservon por ke ni povu estonte retmendi kaj retkonsulti.

FET enkondukos financajn metodojn en nia kasado por havi plej rapide kiel eble tujan takson de nia financa situacio.

La Komitato petis Claude Longue-Épée, Prezidanto de Espéranto-France, ĉefartikoli por la venonta Travailleur Espérantiste". Li afable akceptis.

FET partoprenos en la venonta kunveno en februaro 2003 pri interasocia kongreso 2005.

FET pripensos por sia ĝenerala kunveno okazonta en Greziljono de la 8-a ĝis la 11-a de majo 2003, kiel pli bone informi kaj partoprenigi siajn aktivulojn en la agado de nia asocio kaj en la kunlaborado kun la Esperantaj kaj ne-esperantaj organizoj. Ni devas pripensi ekde nun al junigado de nia komitato.

FET starigos kunvenon en la interasocia kongreso en Greziljono inter la 29-a de majo kaj la 1-a de junio 2002.

AGADRAPORTO ĜENERALA KUNVENO 2002

Ni ĉiam entuziasme agas por Esperanto, ĉar ni pensas, ke la internacia lingvo estas necesa al ĉiuj popoloj kaj kontribuas al konsciencigado de la homoj.

Jes tiuj frazoj povas esti prononcataj de aliaj agemaj kaj sociaj asocioj sed nia lingvo estas vere internacia kaj utila dum tiu freneza disvolviĝo de liberala tutmondiĝo.

Nia asocio celas disvolvi tra Esperanto klerigadon per humanaj kaj sociaj sentoj. La ekstera mondo tute malfavoras al disvolviĝo de Esperanto kaj "propagando" ĉiuloke por la angla lingvo pli kaj pli baras nian pligrandigon pli precize direkte al la junuloj.

Tiel pligrandiĝo de motivo interalie ĉe junuloj pli kaj pli malfacilas. Sed ni persistas. Diversaj valoraj agoj montras la volon kaj agemon de multaj esperantistaj francaj kaj eksterlandaj grupoj.

FET malgraŭ diversaj malfacilaĵoj daŭrigas sian aktivadon bedaŭrinde ne tro kreskantan. La nombro de niaj membroj stagnas. Tial ni devas debati pri la prigrandigo de nia subtenantaro.

Nia gazeto ne tiel ofte kaj regule kiel antaue aperas sed ĝi povus revigliĝi ; dank’ al helpo de niaj apogantoj ne nur loĝantaj en Parizio aŭ eksterlando. Ni jam diskutis pri eldono de franca traduko de artikoloj en le "Travailleur Espérantiste". Tio estas parte farita. Ĉu ni devas disvolvi tion ? Ni devas danki al helpo de Jean Marin por lia prezentado de valoro de Esperanto en T.E.

Alia ĉefa aktivo estas nia partopreno en la festo de la gazeto "l’Humanité". Tio estas grava laboro kaj ni bezonas helpon de plej multaj amikoj. Vendo de krespoj estis ĉefa fonto de profito sed postulas multajn zorgojn. Ni ne uzis tiun vendadon lastjare sed mankis mono por pagi luadon de budloko. Do ĉu ni trovos sufiĉe da helpo por tiu bona kaj tute aparta propagando por Esperanto, konsiderante la popolajn kaj interesatajn ĉeestantojn de tiu festo ? Ni devas substreki la efikan helpon de JEFO-aktivuloj. Postaj kontaktoj kun vizitantoj, kiuj Òajnas interesiĝi pri nia organizo kaj kompreneble pri Esperanto plibonigendas.

En Châtillon regule okazas kurso kiu interesas tre diligentajn kursanojn interalie junajn Kompreneble tiu aktivado devus esti pli grava kaj laueble disvolviĝi en aliaj lokoj. La perkoresponda kurso interesas kelkajn lernantojn kaj ni devas pli bone sekvi ilin. Suzanne Bourot kaj Joëlle Huet bone laboris pri tio.

Nia komitato regule kunvenas kaj mi devas bone taksi laboron de la partoprenantoj. Dankon por la helpo de "Gehuetoj" kiuj ebligas niajn komitatkunvenojn.

Denizo aktivas tiel bone kiel eble pri la libroservo. Ni devas fini nian inventaron por taksi nian stokon kaj enkorpigi ĝin en la buĝeton. Renata bone zorgas pri la financoj, kies saldo pozitivas.

Ni subskribis kontrakton kun UFE "Espéranto-France". Nia komitato kaj tiu de UFE akceptis ĝin. Okaze de nia ĝ. K. ni devas konfirmi ĝin, iom ĉanĝi nian statuton por akcepti reprezentanton de UFE en nia komitato kaj elekti reprezentanton de FET en UFE-komitato. ĝenerala Kunveno de UFE konfirmos en Strasburga Interasocia Kongreso venontan semajnfinon.

Ni regule partoprenas en la kunvenoj de "INSULE" kiu arigas diversajn asociojn kaj lokajn grupojn, interalie UFE, Fervojistoj, Esperanto 94, Bondy, E-95. Ni partoprenis en Agotago en Parizo kaj Zamenhofa Tago en Orlio.

Lastjare ni partoprenis la interasocian kongreson de Limoges. ĉi-jare tiu kongreso okazos en Strasburgo sed datproksimeco kun nia ĝenerala Kunveno ne faciligas nian partoprenon. Ni prezentos FET dum Strasburga kongreso.

La inauguro de la nova sidejo de SATAMIKARO estis okazo por alporti nian solidarecon al tiu vere interesa decido interalie pro la oportuna situacio de la ejo.

De pluraj monatoj, Vincent Charlot zorgas pri enskribo de FET en agadoj kaj manifestacioj pri diversaj agadkampoj : lukto kontraŭ mortopuno, por Homaj rajtoj, kontraŭ torturo kaj por paco.

Okaze de politika voĉdonado, UFE starigis kontaktojn kun politikistoj. FET oficiale partoprenis du kunvenojn kaj Vincento sekvis ĉiujn tiajn kunvenojn. Li certe rakontos al ni por ke ni povu diskuti.

Dum la lasta periodo, FET manifestaciis okaze de la 1-a de majo kun SAT-Amikaro kaj JEFO-anoj kaj alvokis voĉdoni kontraŭ Le Pen.

La neatendite malfacila cirkulado pro tiu amasa manifestacio malhelpis normalan funkciadon de la kunveno kunvokita la saman tagon. La oportuneco kaj la organizado de tiaj duoblaj rendevuoj meritos iom da kolektiva pripenso.

Nia ĝenerala Kunveno fariĝu efika kaj alportu solvojn por antaŭeniri.


Protokolo de FET-komitato de la 27-a de oktobro 2002

Ĉeestis : Vincent Charlot, Robert Laudereau, Petro Levi, Jérôme Mathieu, Senkulpiĝis : Charles Billard, Maurice Burtet, Renée Davrainville, Denis Gauci, Bernard Greck, Gérard Recquigny, Axel Rousseau,

La kunveno komenciĝis je la 10H00 kaj finiĝis je la 17H00

1) Bilanco de "Humanité"-Festo

La komitato aprobis la raporton pri Festo de Humanité (vidu anekson) kaj decidis :
- sendi (ret)leteron al Patrick Staat, Direktoro de Humanité-Festo por esprimi nian kontenton pri la Festo, sed ankaŭ por protesteti kontraŭ "ŝinkovendisto", kiu tre ĝenis nian budon. Ni ankaŭ proponos ke festo de Humanité starigu pri lingvoj en Eŭropo kun partopreno de unu esperanta debatonto kaj ke E-verkinto estu invitita en Librovilaĝo.
- serĉi lokon en Pariza regiono aŭ proksime de ĝi por enlasi la materialon necesan al budo de Huma-Festo.

Dank’al Festo de Humanité estis jam pluraj aliĝoj al FET.

2) TTT-ejo de FET

La komitato vizitis la TTT-ejon de FET ĉe http://www.fetesperanto.lautre.net/ . Ĝi decidis speciale gratuli Frédéric Scibor pro lia belega laboro. La komitato dezirus esperantan version de nia TTT-ejo kaj estis debato pri eventualaj ligoj al maldekstraj politikaj partioj.

3) Florenco 7-10/11/2002 Kongreso de Pacmovado (8-11/11/2002)

FET-ano malfeliĉe ne povos partopreni en Florenco, sed FET tute subtenas agadon kontraŭ liberala tutmondiĝo. FET sendos apogmesaĝon. K-doj Nicole Lafitte kaj Pierre Oliva reprezentos FEt en la nacia Kongreso de Pacmovado en Marsejlo. FET sendos salutmesaĝon.

4) Interasocia Kongreso 2005 : Kunveno de Bulonjo ĉe Maro

Komitato aprobis nian ĉeeston kaj tute ĝojas pri nia partopreno en tiu interasocia kongreso 2005. Ni informis niajn koncertontojn pri tiu evento..

5) Kontrakto kun UFE : Komitatkunveno de UFE 22/09/02

Nia komitato aprobis nian deklaron ĉe Komitato de Espéranto-France de la 22-a de septembro 2002. Antaŭ la 15-a de novembro, ni prezentos agadraporton el Espéranto-France, kiu konsistos el du partoj : nia agadraporto de la pasinta jaro kaj provizoran agadraporton pri la periodo depost nia Ĝenerala Kunveno.

Artikolo pri FET aperis en "Le Monde de l’Espéranto" en Esperanto kaj aperos artikolo pri Espéranto-France en venonta "Le Travailleur Espérantiste" verkita de Jérôme Mathieu. Reciproka anonco pri niaj gazetoj aperos en "LME" kaj "TE"

6) Kampanjo al deputitoj,

FET partoprenis en kampanjo de "Espéranto-France" al deputitoj. Ni sendis pli ol 95 retmesaĝojn nome de Francilia Federacio de Espéranto-France. La protokolo de Komitato de E-France ne pritraktas tion. Tial ni memorigos tion. Ĝis nun venis du respondoj, unu de UMP kaj unu de Dominique Strauss-Kahn (Socialista Partio).

7) Zamenhofa Tago

FET partoprenos en ambaŭ iniciatoj pri Zamenhofa festo la 14-an kaj la 15-an de decembro 2002. La komitato bedaŭras, ke komuna Zamenhofa festo ne okazos kaj petas, ke ni preparu pli komunan aranĝon venontjare.

8) Rezolucio pri Eŭropa voĉdono

La komitato jene rezoluciis : Eksciinte, ke Kristian Garino intencis proponi E-liston al Eŭropa Voĉdonado, Leginte mesaĝojn de Kristian Garino pri liaj politikaj kaj filozofiaj ideoj, Informite, ke Komitato de Espéranto-France en sia ĵusa kunsido voĉdonis negativan rezolucion pri tiu propono,

FET ne subtenos tiun iniciaton de Kristian Garino.

9) TE

En la venonta "Travailleur Espérantiste" verŝajne aperos artikolojn pri Eŭropa kongreso de Verono, Festo de Humanité, Artikolo pri Pluezekaj staĝoj, pri Paco por Irako ktp... de ne-FET-anoj.

La Komitato petos Claude Longue-Épée, Prezidnto de Espéranto-France, ĉefartikoli por la venonta Travailleur Espérantiste". Li certe akceptos.

10) Katalogo

Petro Levi jam realigis la plej grandan parton de la laboro. Vincent Charlot informis pri la ebleco en-TTT-ejigi lma katalogon por ke ni povu rete mendi librojn al FET.

11) Financoj

Renata ne ĉeestis kaj do ne povis respondi pri tiu tagordero. Vi jam ricevis protokolon de kunveno pri Huma-Festo el tiu vidpunkto.

12) Venonta Ĝenerala kunveno kaj Interasocia kongreso 2003

Nia ĝenerala kunveno okazos en Greziljono de la 8-a ĝis la 11-a de majo 2003. Interasocia Kongreso estos ankaŭ en Greziljono de la 28-a ĝis la 1-a de junio 2003.

13) Venonta kunveno Nia komitato okazos Dimanĉon, la 8-an de decembro 2002 ekde la 10H00.

Anekso 01 Protokolo de kunveno de la 6-a de oktobro 2002 pri ĵusa Festo de Humanité

Ĉeestis : Thierry Bénéfice, Vincent Charlot, Renée Davrainville, Joëlle Huet, Robert Laudereau, Axel Rousseau (JEFO) Senkulpiĝis : Jean-Pierre Esquillan, Denis Gauci, Jérôme Mathieu

La kunveno komenciĝis je la 14H30 kaj finiĝis je la 17H00.

Financa Bilanco

Ĝi malfeliĉe iom deficitas pro la fakto, ke ni repagas vojaĝkostojn de nia ĉefa gasto (144 eŭrojn). Jen eta bilanco

Enspezoj Elspezoj 164,15+46,50=210,65 Krespoj kaj cidro : 603,57 Librovendo : 485,53 UFE : 280,86 + PIV 147,50 = 428,36 Lokluado : 364 Repago : 144,74 Sumo FET : 1089,10

1147,75

Deficito -58,65


JEFO 218

Tiu eta deficito ne devas kaŝi, ke tiu festo rekorde enspezis. Ni devos pli pripensi pli poste pri invitoj.

Anoncado en gazetaro

Estis en programo de la festo anonco pri nia debato. Aperis anoncoj en LME (Le Monde de l’espéranto), "La Verda Stelo", "Okazas" kaj komunikoj en diversaj retlistoj ( JEFO, UFE, SAT, IKEK, SAT-Amikaro ktp... Necesos pli fruaj komunikoj kaj artikoloj.

Deĵorado :

Ĉiuj deĵorantoj ricevos dankkarton de Robert Laudereau. Listo de partoprenintoj fariĝos.

Robert Laudereau substrekas la neceson trovi solvon rapide, por ke li povu liberiĝi de tro granda ŝarĝo kaj streĉo dum periodo de la festo : Temas pri konservado de la materialo, antaŭ- kaj postlaboro trudataj de la festo.

Vincent Charlot substrekas nian kontenton pri JEFO-laboro kaj pensas, ke ĉi-jare la budo fariĝis vere interasocia. JEFO plenumis sole vesperan deĵoradon kaj noktan gardadon, kaj a&nkaŭ deĵoradon ĉe libroj, KD-ojn kaj "Esperantaĵojn", dum FET sole plenumis muntadon, malmuntadon kaj tagan deĵoradon ĉe krespoj, cidron kaj partan deĵoradon ĉe libroj.

Se esperantistoj aktivis, evidentas, ke pli profesia teamo necesas. Tial, ni devos pli rigore kaj profesiece organizi nian deĵoradon.

Ni konstatis kun ĝojo, ke Esperantistoj deĵoris ĉe aliaj budoj kaj tie varbadis por Esperanto (Vendeo, Atlantikaj Pireneoj, Mumia Abu Jamal). tiuj iniciatoj tute laŭdindas.

Pri loko

Ĉiuj konsentis, ke la loko taŭgas ĉar proksimas je la ĉefa enirejo kaj je Vilaĝo Mondo. Ni tamen devas protesteti ĉe direkcio de Festo pri du aferoj : reguloj pri lokado de budo, ĉar dum la tuta festo, parto de nia budo estis kaŝita de ŝinkovendisto, kiu instaliĝis surstrate mem, kaj ankaŭ ĉeesto de multegaj vendistoj kiuj fakte "invadis" la feston.

Pri debato

Kritiko prava estis, ke nia dimanĉa debato arigis nur Esperantistojn kaj ne servis al varbado. Vincent Charlot respondis, ke ĝuste ni celis arigi E-ojn kaj E-Asociojn en tiu debato de Festo de Humanité. Ĉi-jare, la evento estis, ke UFE, SAT, JEFO kaj FET amike kaj senprobleme kunvenis pri aperado de nova PIV.

Aliflanke, ne eblas organizi publikan debaton en nia tro eta budo, kun tro da bruo. Tial FET tre rapide proponos temon al direkcio de la Festo pri "kiu lingvo por Eŭropo ?" kadre de publika debato.

Alia ideo estus, ke E-ista verkinto estu invitata oficiale de la Festo pro sia(j) libro(j) en "librovilaĝo".

Pri flugfolioj

Tre ĝoje, ni konstatis, ke centoj da flugfolioj de ĉiuj E-asocioj disdoniĝis senprobleme. Necesus havi venontjare liston de kursoj, kiu mankis.

Pri komputilo(j)

ni konstatis, ke niaj du komputiloj ne funkciis dum la festo. Ni ŝajne ne bezonas komputilon, sed eble aparato por "dolĉa" fona muziko utilus. Pri adresoj

Ĉi-jare, ni rikoltis pli ol 110 retadresojn kaj adresojn. Retadresoj ebligas sendi regule retinformojn, dum poŝtaj adresoj donas multe pli da informoj pri la homo. Tial preferindus havigi ambaŭ kaj strebi tion atingi. Ambaŭ partoprenintaj organizoj FET-JEFO/UFE havas la retadresojn kaj sendos ĉiumonatan informomesaĝon.

Preparado de venonta festo

Estus bone, ke preparkunveno de Huma-Festo okazu en Majo-Junio 2003.


Skemo FET-Komitato 271002

Karaj ĉiuj,

La venonta kunsido de nia komitato okazos dimanĉon, la 27-an de oktobro 2002 ekde la 10H00 ĉe Robert Laudereau, 115, rue Béranger en Châtillon.

Mi substrekas, ke nia tagordo tre plenas. Aliflanke, mi tuj sendos per apartaj mesaĝoj aneksojn por nia komitatkunsido.

Jena tagordo proponatas :

1) Bilanco de "Humanité"-Festo Kunveno de la 061002 (Vidu anekson 01) decidoj farotaj : serĉi lokon por materialo, propono de debato al Huma-festo, trovi deĵorantojn por krespoj kaj cidro,

2) TTT-ejo de FET TTT-ejon de FET kreiĝis dank’al laboro de Frédéric Scibor.L Konsultu unuan laboron ĉe http://www.fetesperanto.lautre.net/ Mi nun povas intervenas, sed ne spertas. Kion fari per ĝi ? afiŝado, ligado, mendoj, aliĝoj. Reagoj bonvenas.

3) Florenco 7-10/11/2002 diversaj agadoj Ĉu iu el FET partoprenos en tiu aranĝo starigita de Socia Forumo kun ATTAC ? Antaŭvidita kuuveno de Esperantistoj kun danĝera ebleco de derivado. (anekso 2)

4) Interasocia Kongreso 2005 : Kunveno de Bulonjo ĉe Maro Protokolo kunveno de Bulonjo ĉe Maro (Anekso 3) Ĉefaj eroj por FET : Tutan tagon por nia Ĝenerala kunveno/ Koncerto/ Prelegoj

5) Kontrakto kun UFE : Komitatkunveno de UFE 22/09/02 Protokolo de UFE-komitatkunveno Ĉefaj eroj por FET : duonjara Agadraporto de junio ĝis nun finoktobro, artikolo pri UFE en TE, artikoloj pri FET en LME, Tabelo por aliĝo al UFE kaj abono al LME en TE,

6) Kampanjo al deputitoj, Kampanjo al ministro Partopreno de FET por retsendi al ĉiuj pariziaj deputitoj leteron de Francilia Federacio. Ĉu alia regiono ? Ĉu sekvoj ?

7) Zamenhofa Tago Problemo Zamenhofa festo (anekso 4) Ĉu partoprenos FET en Traversière ? mi proponas ke jes.

8) Rezolucio pri Eŭropa voĉdono Kristi Garino dezirus prezenti liston en Eŭropa voĉdono. UFE voĉdonis severan tekston por kontraŭstari tion. Mi proponos saman tekston kiel UFE. (anekso 5)

9) TE ĉefartikolo/ artikolo pri Verono/Festo de Humanité de Axel/Artikolo pri Pluezek/Ciotat Paix Irako/

10) Katalogo, Libroservo Petro respondos pri katalogo. Denis pri libroservo.

11) Financoj Renata respondos pri tiu tagordero. Vi jam ricevis protokolon de kunveno pri Huma-Festo el tiu vidpunkto.

12) Venonta Ĝenerala kunveno kaj Interasocia kongreso 2003 Ni kunvenos en Greziljono de la 8-a ĝis la 11-a de majo 2003. Interasocia Kongreso ankaŭ en Greziljono okazos verŝajne de la 28-a ĝis la 1-a de junio 2003.

13) Venontaj kunvenoj Mi proponas Dimanĉon, la 1-an aŭ 8-an de decembro 2002. Ankaŭ

14) Ceteraĵoj

Fratece via,

Vincent Charlot


Protokolo de kunveno de la 6-a de oktobro 2002 pri ĵusa Festo de Humanité

Ĉeestis : Thierry Bénéfice, Vincent Charlot, Renée Davrainville, Joëlle Huet, Robert Laudereau, Axel Rousseau (JEFO) Senkulpiĝis : Jean-Pierre Esquillan, Denis Gauci, Jérôme Mathieu

La kunveno komenciĝis je la 14H30 kaj finiĝis je la 17H00.

Financa Bilanco

Ĝi malfeliĉe iom deficitas pro la fakto, ke ni repagas vojaĝkostojn de nia ĉefa gasto (144 eŭrojn). Jen eta bilanco

Enspezoj Elspezoj Krespoj kaj cidro : 603,57 164,15+46,50 210,65 Librovendo : 485,53 UFE : 280,86 + PIV 147,50 = 428,36 Lokluado : 364 Repago 144,74 Sumo FET 1089,10 1147,75 Deficito -58,65


JEFO 218

Tiu eta deficito ne devas kaŝi, ke tiu festo rekorde enspezis. Ni devos pli pripensi pli poste pri invitoj.

Anoncado en gazetaro

Estis en programo de la festo anonco pri nia debato. Aperis anoncoj en LME (Le Monde de l’espéranto), "La Verda Stelo", "Okazas" kaj komunikoj en diversaj retlistoj ( JEFO, UFE, SAT, IKEK, SAT-Amikaro ktp... Necesos pli fruaj komunikoj kaj artikoloj.

Deĵorado :

Ĉiuj deĵorantoj ricevos dankkarton de Robert Laudereau. Listo de partoprenintoj fariĝos.

Robert Laudereau substrekas la neceson trovi solvon rapide, por ke li povu liberiĝi de tro granda ŝarĝo kaj streĉo dum periodo de la festo : Temas pri konservado de la materialo, antaŭ- kaj postlaboro trudataj de la festo.

Vincent Charlot substrekas nian kontenton pri JEFO-laboro kaj pensas, ke ĉi-jare la budo fariĝis vere interasocia. JEFO plenumis sole vesperan deĵoradon kaj noktan gardadon, kaj a&nkaŭ deĵoradon ĉe libroj, KD-ojn kaj "Esperantaĵojn", dum FET sole plenumis muntadon, malmuntadon kaj tagan deĵoradon ĉe krespoj, cidron kaj partan deĵoradon ĉe libroj.

Se esperantistoj aktivis, evidentas, ke pli profesia teamo necesas. Tial, ni devos pli rigore kaj profesiece organizi nian deĵoradon.

Ni konstatis kun ĝojo, ke Esperantistoj deĵoris ĉe aliaj budoj kaj tie varbadis por Esperanto (Vendeo, Atlantikaj Pireneoj, Mumia Abu Jamal). tiuj iniciatoj tute laŭdindas.

Pri loko

Ĉiuj konsentis, ke la loko taŭgas ĉar proksimas je la ĉefa enirejo kaj je Vilaĝo Mondo. Ni tamen devas protesteti ĉe direkcio de Festo pri du aferoj : reguloj pri lokado de budo, ĉar dum la tuta festo, parto de nia budo estis kaŝita de ŝinkovendisto, kiu instaliĝis surstrate mem, kaj ankaŭ ĉeesto de multegaj vendistoj kiuj fakte "invadis" la feston.

Pri debato

Kritiko prava estis, ke nia dimanĉa debato arigis nur Esperantistojn kaj ne servis al varbado. Vincent Charlot respondis, ke ĝuste ni celis arigi E-ojn kaj E-Asociojn en tiu debato de Festo de Humanité. Ĉi-jare, la evento estis, ke UFE, SAT, JEFO kaj FET amike kaj senprobleme kunvenis pri aperado de nova PIV.

Aliflanke, ne eblas organizi publikan debaton en nia tro eta budo, kun tro da bruo. Tial FET tre rapide proponos temon al direkcio de la Festo pri "kiu lingvo por Eŭropo ?" kadre de publika debato.

Alia ideo estus, ke E-ista verkinto estu invitata oficiale de la Festo pro sia(j) libro(j) en "librovilaĝo".

Pri flugfolioj

Tre ĝoje, ni konstatis, ke centoj da flugfolioj de ĉiuj E-asocioj disdoniĝis senprobleme. Necesus havi venontjare liston de kursoj, kiu mankis.

Pri komputilo(j)

ni konstatis, ke niaj du komputiloj ne funkciis dum la festo. Ni ŝajne ne bezonas komputilon, sed eble aparato por "dolĉa" fona muziko utilus.

Pri adresoj

Ĉi-jare, ni rikoltis pli ol 110 retadresojn kaj adresojn. Retadresoj ebligas sendi regule retinformojn, dum poŝtaj adresoj donas multe pli da informoj pri la homo. Tial preferindus havigi ambaŭ kaj strebi tion atingi. Ambaŭ partoprenintaj organizoj FET-JEFO/UFE havas la retadresojn kaj sendos ĉiumonatan informomesaĝon.

Preparado de venonta festo

Estus bone, ke preparkunveno de Huma-Festo okazu en Majo-Junio 2003.


Compte rendu de la fête de l’huma 2002

Réalisé par Axel Rousseau

Participants JEFO-anoj

Jérôme Mathieu
Cyrille Poulet
Emmanuel Villalta
Axel ROUSSEAU
Benoit Fonty
Sébastien Montagne

Bilan global
Le beau temps nous a privé de boue. Mais le public était toujours le même, ouvert et curieux. La plupart venait spontanément au stand Espéranto. Une bonne proportion avaient déjà entendu parlé de l’espéranto, par un proche, il y a plus ou moins longtemps. Certains même avaient déjà commencé l’apprentissage de la langue, soit par un grand père espérantiste, soit par Internet.

Certains aussi nous tenaient la jambe pour nous dire "c’est une excellente idée, dommage que ça ne prends pas etc." Le problème avec ces gens là, c’est qu’on croit qu’ils sont intéressé, alors que la seule chose qui les intéresse, c’est de donner leur avis... bref, une perte de temps.

Adresses récoltées
Environ 150 Adresses Email ont été récolté. Le principal but de cette liste d’adresse est de constituer une liste de diffusion d’information mensuelle comme prévu dans la dernière komitatkunsido. En rajoutant les adresses des élèves Internet, on obtiendra rapidement une liste intéressante de personnes qui sont susceptible d’apprendre, un jour, l’espéranto, ou de rejoindre le mouvement espérantophone.

Matériel
Les dépliants 4 couleurs manquaient au début de la fête, Cyrille a été les chercher Samedi midi.
Le tract avec les adresses du cours internet a été un GRAND succès. J’étais personnellement surpris du nombre de personnes qui ont Internet... A voir avec Zav’ au niveau du nombre de personnes qui se connecte ces jours ci sur esperanto-panorama directement" (sans passer par un lien ou un moteur de recherche).

Si on exclut les espérantistes de passage, la plupart des personnes qui ont acheté quelque chose ont acheté des bandes dessinées (pas ou peu de T-shirt et CD achetés par des non espérantistes.)

Pour les choses achetées qui appartiennent à la FET, un petit livret de poche photocopié a beaucoup plus. La méthode 11 s’est également bien vendu.

Nuits
Nous avons dormi sur place pour surveiller le matériel du stand, aucun incident. Beaucoup d’avantage à être sur place : on peut tenir le stand jusqu’à minuit/1h et beaucoup de gens passent encore après que les déjorantojs "de jour" soient rentré chez eux.

Vie à l’extérieur du stand
La fête de l’huma regorgent de stands intéressants sur le plan politique comme culinaire :-) De nombreuses pauses permettent de se relayer et de profiter un peu de la fête, de ces concerts etc.

Conférence sur le PIV
Une grosse déception (avis personnel) sur cette conférence/débat qui ne concernait QUE des espérantistes, seules 3 personnes ne parlaient pas l’espéranto dans le public (sur une vingtaine de personnes). Le bruit des stands voisins rendaient le débat pénible. Aucune publicité pour ce débat n’a été faite ailleurs que sur le stand (rien dans le programme de la fête de l’huma par exemple...)

Relation avec les autres déjorantoj

Beaucoup de problèmes avec certains dejorantojs et/ou public espérantophones, qui venaient raconter leurs petits bonheurs/malheurs à qui voulaient bien les écouter, de la CONTRE PUB pour l’espéranto par excellence ! Je suggère l’ajout de la kalachnikov dans la liste du matériel à prévoir pour l’année prochaine (on me souffle dans mon oreillette qu’il est interdit de tuer dans ce pays... bon, bah tant pis, si vous avez d’autres idées, elles sont les bienvenues...)

Une EXCELLENTE entente avec les personnes de la FET, souvent âgé, ils ne lésinent pas sur le travail, ils se sont occupés de l’installation du stand et nous ont laissé déjorer...
On n’est pas des commerciaux, mais il est évident qu’il est plus attrayant de montrer ce qu’on peut faire avec l’espéranto à 20 ans qu’à 80.

J’ai eu l’occasion de discuter avec deux jeunes communistes de Pau. Très intéressant, il n’est pas exclut que des projets soient monté ensemble pour écrire des articles sur l’espéranto dans la revue des JC, des tracts espéranto "spécial communiste", comme il existe des tracts spécial Internet...
Faire connaitre l’espéranto, c’est avant tout s’ouvrir sur les autres, varber chez les espérantistes n’a jamais servi à rien.

Conclusion
Je pense qu’il est important de faire un bilan rapidement après la fête de l’humanité et de relire ce bilan avant de préparer celle de l’année prochaine pour éviter de refaire les mêmes erreurs.

A noter aussi qu’augmenter le nombre de jefo-anoj qui déjorent ne seraient pas une mauvaise chose. J’ai parfois l’impression que la fête de l’huma a "mauvaise presse" par rapport à des stands plus "sérieux" (comme expolangue par exemple) alors que le public y est "plus facile", "plus abordable" et donc le stand est souvent "plus payant" en personne qui peuvent être convaincues par l’espéranto.


Actualités précédentes : 0 | 10 | 20
Fédération Espérantiste du Travail
115 rue Béranger F-92320 Chatillon