Somero


En Esperantio, Somero estas la sezono de niaj mondaj kongresoj, sed ankaŭ de agrablaj staĝoj kaj aranĝoj.

2002 ne eskapis tiun regulon.

SAT kongresis ĉi-jare en Alikanto (Hispanio). Ĉirkaŭ 180 homoj devis partopreni, sed pri "fera" ŝengena kurteno kapitalisma ne povis alveni pli ol 60 homoj el Afriko aŭ el Orienta Eŭropo, ĉar ili ne ricevis vizon ! La ĉefa evento por SAT estis aperigo de Nova PIV, kiun vi povos aĉeti dum Festo de Humanité ĉe nia budo. Tiu giganta laboro kunordigita de Michel Duc-Goninaz kaj Alain Roŭ vere ĝojigas ĉiujn esperantistojn. Dua evento en la vivo de SAT estos la elekto de internacia Plenum-Komitato. Ĝis nun pro statuto estis de pli ol 50 jaroj Parizia PK kiu gvidis la asocion. La fakto, ke ekde 2003 pli internacia PK ekzistos ŝajnas al mi saĝa decido.

Greziljono, kiu situas apud Angers kaj Le Mans, festis sian 50-jariĝon ĉi-somere. Ni estis pli ol 150 por tiu evento. Greziljono estas kun Centro de Bouresse du juveloj de nia esperantio franca. Ni okazigos nian Ĝeneralan kunvenon 2003 en ĉi-tiu kastelo. Por pliaj informoj, mi konsilas viziti ilian TTT-paĝon http://grezijono.kastelo.free.fr/indekso.htm .

De la 3-a ĝis la 10-a de Aŭgusto okazis la plej granda evento de nia E-movado : La 87-a Universala Kongreso de Esperanto en Fortalezo, Brazilo. 1484 homoj el 54 landoj partoprenis ĝin. La granda evento de tiu kongreso estis laŭ mi aktiva partopreno de S-ro Gallaud, Ĝenerala Sekretario de Tutmonda Federacio de Uneskaj Asocioj, Centroj kaj Kluboj, kiu reprezentis oficiale Uneskajn NRO-jn. Tiu homo, neesperantisto, fakte pasiiĝis pri Esperanto kaj verŝajne puŝos por ni en Unesko. UEA, kiu lastjare krizis, estas survoje al bona resaniĝo. Ĝiaj deziroj pli iri al ekstera mondo laŭdindas.

En Verono ĵus okazis Eŭropa kongreso kaj JEFO starigis sian Festivalon en Greziljono.

La 13, 14 kaj 15-an de Septembro 2002 okazos la Festo de "Humanité" Nia tradicia budo de FET staros sur Avenue de Normandie. Kie vi povos gustumi krespojn kaj farman cidron. Vi povos ankaŭ aĉeti kaj legi E-librojn. Dimanĉon, la 15-an je la 14H30 okazos debato kun Michel Duc Goninaz pri la nova Plena Ilustrita Vortaro, kiun vi povos legi.

Do, ni invitas vin kore !

Fédération Espérantiste du Travail
115 rue Béranger F-92320 Chatillon